"Vieraan kielen opettelu on kivaa!"

Opetus

Mitään aiempaa kokemusta ei tarvita!

Enkkumuskarissa

- Lauletaan, leikitään, soitetaan ja liikutaan musiikin tahdissa. 

- Oppimisen tukena käytämme esilaisia esineitä kuten leluja ja kuvia. 

- Lauletaan tuttuja lastenlauluja englanniksi. 


Enkkumuskari on muskari, jossa opetellaan musiikin avulla englantia. Osallistujien ei tarvitse osata englantia ennestään. Ohjeistukset annetaan suomeksi, mutta laulut ja leikit ovat englanniksi.

Enkkumuskarissa hyödynnetään James Asherin kehittämää "fyysisen kokonaisvasteen" TPR-metodia (Total Physical Response). Joka viikko opitaan uusia sanoja eri teeman mukaan. Sanojen oppimista vahvistetaan laulujen, tanssin ja kuvien avulla. Lasten ei tarvitse opetella sanoja ulkoa, vain havainnoida ja toistaa oman osaamistasonsa ja mukavuusalueensa mukaan. Joitakin lauluja ja toimintoja toistetaan viikoittain oppimisen vahvistamiseksi.

Tietoja Enkkumuskarista
Jasna ja Kasey tutustuivat samanikäisten tyttäriensä harrastustoiminnan kautta Vihdissä. Lasten kasvaessa oli haasteellista löytää englanninkielistä harrastustoimintaa.

Kasey on kotoisin Yhdysvalloista ja hän puhuu tyttärilleen englantia. Hän haluaa lastensa pystyvän puhumaan luontevasti englantia myös muiden lasten kanssa kodin ulkopuolella.

Jasnan äidinkieli on suomi, mutta hän puhuu sujuvasti englantia ja haluaa tyttärensäkin oppivan englantia jo varhaisessa iässä. Jasnalla on englanninkielisiä lähisukulaisia.

Näistä lähtökohdista kehitimme Enkkumuskarin! Kaksi äitiä päätti yhdistää taitonsa ja tarjota tyttäriään sekä muitakin lapsia hyödyttävän englanninkielisen harrastuksen. Enkkumuskari aloitti toimintansa vuonna 2019.

Enkkumuskarissa lapsi oppii englannin kielen perus sanastoa, joten se valmistaa heitä koulun kielenopetukseen. Lasten ei tarvitse osata englantia ennestään, mutta ohjelma sopii harjoitteluksi myös englantia äidinkielenään puhuville lapsille.

Luo kotisivut ilmaiseksi!